Fungsi Unit Pentadbiran Am & Modal Insan

Pengurusan Pentadbiran Am

  • Menyemak, menjadual dan menyelaras tadbir urusan am Jabatan berdasarkan arahan, pekeliling dan peraturan Universiti/ kakitangan awam sedia ada. Merangkumi pengurusan penjilidan dan penyimpanan fail dan rekod Jabatan, penstrukturan dalaman, kemaskini laman WEB Bahagian, urusan perpindahan dalaman (movers), pengurusan program diurusetiakan Jabatan, menggerakkan fungsi organisasi am seperti KIK, 8S, 5S, Laman WEB, mengemaskini stok berkala bekalan pejabat dan akhbar, mengeluarkan memo dan arahan dalaman, tempahan jamuan, perkhidmatan kaunter hadapan, kebajikan kakitangan, pelaporan berkala yang berkaitan.

Pengurusan Modal Insan

  • Menyemak, menjadual dan menyelaras tadbir urus am modal insan kakitangan Jabatan berdasarkan arahan, Pekeliling dan Peraturan Universiti/ kakitangaan awam sedia ada.
  • Merangkumi permohonan perjawatan sedia ada dan tambahan, permohonan kakitangan sambilan dan latihan Industri, penyertaan program latihan, sangkutan, lawatan, cuti-cuti berkelayakan dan dinyatakan, disiplin, kehadiran, mengeluarkan memo dan arahan dalaman, pelaporan berkala dan berkaitan.

Pengurusan Perolehan Berimpak Tinggi dan Penyewaan Premis Universiti

  • Menyemak, menyeleras, melapor, mengadakan mesyuarat bagi urusan-urusan bersangkutan perolehan bangunan, tanah dan penyewaan baharu/ sedia ada premis bangunan universiti.
    Merangkumi perolehan Kolej Kediaman Pelajar, Kampus Cawangan, tanah serta penyewaan premis am iaitu Kolej Kediaman Pelajar kampus induk, kampus cawangan, klinik pakar, rumah khas jabatan, rumah khas jawatan.

Pengurusan Pra Kewangan Jabatan

  • Mendapatkan maklumbalas, menyelaras dan menyediakan draf akhir kewangan semasa dan akan datang Jabatan berdasarkan arahan universiti dan keperluan jabatan. Merangkumi proses permohonan peruntukan ABM 2, permohonan khas peruntukan ABM 5 dan ABM 7, melakukan pindah peruntukan antara vot dan jabatan lain.

Jawatankuasa Induk bagi Rumah Kakitangan Penting-RKP (Kuaters USIM)

  • Menyelaras dan mengendali pembaharuan tawaran semasa dan sedia ada kakitangan mendiami RKP, mengurusetiakan mesyuarat peringkat induk, mengeluarkan arahan kepada bahagian lain bagi melakukan semakan dan siasatan dalaman, menerima dan memproses permohonan keluar masuk, bekerja sama dengan Jabatan Bendahari untuk semakan tunggakan bil, mnerima dan menyelaras aduan pengguna.

 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel: +606-798 8080/8021   Faks: +606-799 0275   E-mel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.