UNIT KEWANGAN

PN WAN FAURIAH WAN SAMADTIMBALAN PENDAFTAR
Email : fauriah@usim.edu.my
06-7988089
PN SITI NADIA ABU BAKARPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
Email : sitinadia@usim.edu.my
06-7988391
PN NORAKMAR MAHIDPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)
Email : norakmar@usim.edu.my
06-7988386