BAHAGIAN PENTADBIRAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
Bahagian Pentadbiran yang terbahagi kepada tiga(3) unit dan setiap unit tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Antaranya ialah :

Unit Pentadbiran Am
Unit Keraian & Penjanaan
Unit Kewangan

BACA SELANJUTNYA
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Bahagian Kejuruteraan yang terbahagi kepada empat (4) unit dan setiap unit tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Antaranya ialah :

Unit Kejuruteraan Awam (UKA)
Unit Kejuruteraan Mekanikal (UKM)
Unit Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (UKEE)
Unit Kenderaan (UK)

BACA SELANJUTNYA
BAHAGIAN KONTRAK, ARKITEK & LANSKAP (BKAL)
BAHAGIAN KONTRAK, ARKITEK & LANSKAP (BKAL)
Bahagian Kontrak, Arkitek dan Lanskap yang terbahagi kepada tiga (3) unit dan setiap unit tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Antaranya ialah :

Unit Kontrak & Ukur Bahan
Unit Arkitek
Unit Lanskap

BACA SELANJUTNYA