BAHAGIAN/UNIT

BAHAGIAN PENTADBIRAN

Bahagian Pentadbiran JPPF adalah bahagian yang menguruskan keseluruhan hal ehwal tadbir urus, kualiti serta kewangan Jabatan. Bahagian ini diketuai oleh seorang Timbalan Pendaftar Kanan dan terbahagi kepada 3 Unit berikut :-

BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK, ARKITEK & LANDSKAP

Bahagian Pengurusan Kontrak, Arkitek & Landskap diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah dan mempunyai 3 unit yang menjalankan fungsi serta kepakaran yang pelbagai iaitu :-

BAHAGIAN KEJURUTERAAN

Bahagian Kejuruteraan diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah Gred J48. Bahagian ini terdiri daripada unit-unit berikut:-