MANTAN PENGARAH PEMBANGUNAN

Ir. DAIM SAIAN

(Tarikh Bersara : 9 November 2018)

MANTAN TIMBALAN PENGARAH PEMBANGUNAN (BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK, ARKITEK DAN LANSKAP)

PUAN HAJAH NORLELY IDRIS

( Tarikh Bersara : 27 Februari 2018)

MANTAN TIMBALAN PENGARAH PEMBANGUNAN (BAHAGIAN KEJURUTERAAN)

IR. AZMI HUSIN

( Tarikh Bersara : 30 November 2019)