BAHAGIAN PENTADBIRAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
Bahagian Pentadbiran yang terbahagi kepada tiga(3) unit dan setiap unit tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Antaranya ialah :

Unit Pentadbiran Am
Unit Keraian & Penjanaan
Unit Kewangan

BACA SELANJUTNYA
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Bahagian Pentadbiran yang terbahagi kepada tiga(3) unit dan setiap unit tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Antaranya ialah :

Unit Pentadbiran Am
Unit Keraian & Penjanaan
Unit Kewangan

BACA SELANJUTNYA
BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK, ARKITEK & LANDSKAP (BPKAL)
BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK, ARKITEK & LANDSKAP (BPKAL)
Bahagian Pentadbiran yang terbahagi kepada tiga(3) unit dan setiap unit tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Antaranya ialah :

Unit Pentadbiran Am
Unit Keraian & Penjanaan
Unit Kewangan

BACA SELANJUTNYA