Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Inovasi atau singkatannya adalah AKI merupakan majlis tahunan yang bertujuan untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada kesemua warga Universiti Sains Islam Malaysia yang telah menunjukkan prestasi cemerlang di dalam jawatan dan bidang masing.