Pada  15 & 16 November 2018, Unit Pentadbiran Jabatan Pembangunan dan Pembanguna  Fasiliti (JPPF) telah menganjurkan Bengkel Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK) di Hotel Bangi-Putrajaya. Seramai 37 orang kakitangan JPPF yang terlibat.