• Merancang landskap serta menyediakan prasarana landskap yang lengkap dan sesuai selaras dengan pembangunan fizikal bagi keselesaan pelajar dan kakitangan USIM.
  • Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan landskap bagi memastikan struktur tanaman yang ditanam adalah sihat dan dapat memberi faedah kepada pengguna.
  • Menguruskan kerja-kerja ubahsuai kecil dan kemudahan tambahan landskap, termasuk panggilan sebutharga di Kampus Universiti.
  • Menguruskan permohonan pokok/ bunga untuk majlis-majlis dan aturcara Universiti.
  • Mengawasi perkhidmatan perunding landskap yang memantau kerja-kerja pembinaan landskap USIM.
  • Menyemak pengesyoran perunding landskap ke atas bayaran kepada kontraktor landskap dan menyemak kelulusan bahan yang dikemukakan.
  • Pelaksanaan ISO yang berkaitan skop kerja.