Pada 1 Mac 2019, jam 8.30 pagi telah berlangsungnya Kursus Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di Bilik Mesyuarat Utama, JPPF. Seramai lapan (8) orang ahli terlibat pada kursus ini.

Tujuan kursus ini untuk kakitangan membuat permohonan baharu kad CIDB . Selain itu, ia turut memberi pendedahan tentang langkah-langkah  keselamatan semasa menjalankan kerja atau membuat pemantauan di tapak pembinaan serta keseluruhan kampus tetap USIM.