BAHAGIAN/UNIT

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan JPPF adalah bahagian yang menguruskan keseluruhan hal ehwal tadbir urus, kualiti serta kewangan Jabatan. 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bahagian Pembangunan diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah dan mempunyai 3 unit yang menjalankan fungsi serta kepakaran yang pelbagai iaitu :-

BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI

Bahagian Pengurusan Fasiliti diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah. Bahagian ini terdiri daripada seksyen-seksyen berikut:-