• Menyediakan lukisan rekabentuk senibina bagi kerja-kerja kecil/sebutharga.
  • Melaksanakan proses panggilan sebutharga bagi skop kerja berkaitan.
  • Menyediakan lukisan konsep rekabentuk, perabot bagi tujuan panggilan sebutharga.
  • Menyelaras kerja penyediaan kelengkapan fizikal yang berkaitan sepertimana diarahkan bagi majlis-majlis rasmi dan tidak rasmi.
  • Menyelaras penyediaan ringkasan projek bagi projek-projek pembangunan fizikal dengan mengadakan perbincangan bersama end-user bagi mendapatkan need statement seterusnya menyediakan jadual ruang dan kemasan berpandukan garis panduan Jawatankuasa Piawaian Kecil dan Kos (JKPK), Unit Perancang Ekonomi.
  • Menyemak kerja rekabentuk yang disediakan oleh pihak perunding arkitek profesional yang telah dilantik agar mematuhi kehendak end-user dan garis panduan JKPK, EPU di samping mematuhi Universal Building By-Law (UBBL) yang telah ditetapkan.
  • Memantau kerja-kerja pembinaan, bersama pihak perunding bagi memastikan kualiti pembinaan dipatuhi dan berdasarkan lukisan pembinaan yang ditetapkan.
  • Menyemak maklumat-maklumat berkaitan rekabentuk dan pembinaan dan memastikan semua pihak berkaitan mempunyai maklumat yang sama dan merujuk kepada keputusan terkini dalam pelaksanaan kerja rekabentuk semula dan kerja pembinaan.
  • Pelaksanaan ISO yang berkaitan skop kerja.