• Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kerosakan awam dan kemudahan di Kampus Universiti.
  • Menguruskan kerja-kerja ubahsuai kecil dan naiktaraf kemudahan infrastruktur tambahan lain yang melibatkan skop sivil dan struktur di Kampus Universiti termasuk proses pemanggilan sebutharga.
  • Menguruskan Perkhidmatan Pencucian dan Pembersihan di Kampus Universiti.
  • Menguruskan projek pembangunan Kampus Universiti yang berkaitan skop sivil dan struktur.
  • Memantau kerja-kerja pembinaan bersama pihak perunding sivil dan struktur bagi memastikan kualiti pembinaan dipatuhi dan berdasarkan lukisan pembinaan yang ditetapkan.
  • Memantau perkhidmatan perunding sivil dan struktur yang dilantik dalam penyeliaan kontrak.
  • Pelaksanaan ISO yang berkaitan skop kerja.