• Menyelaras jadual dan tempahan penggunaan Dewan Tuanku Canselor USIM.
  • Membantu menyediakan peralatan fizikal untuk majlis keraian, tenaga kerja dan menyelaraskan permohonan peralatan fizikal dan logistik.
  • Menyediakan surat arahan pembayaran dan maklumbalas tempahan penggunaan premis di bawah jagaan Jabatan.
  • Membuat perancangan berkaitan tempahan, kos dan sumber manusia bagi kerja lapangan mengikut tempahan Universiti/awam dengan USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
  • Menyelenggara peralatan untuk tujuan kegunaan majlis Universiti/rasmi/awam supaya cukup berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan.