• Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan kerosakan awam mekanikal seperti penghawa dingin, lift, pencegah kebakaran dan gas LPG serta menyediakan kemudahan awam mekanikal di Kampus Universiti apabila dipohon.
  • Menguruskan kerja-kerja ubahsuai kecil dan kemudahan infrastruktur tambahan lain yang melibatkan skop mekanikal, termasuk panggilan sebutharga di Kampus Universiti.
  • Menguruskan permohonan penggunaan penghawa dingin di ruang/bilik untuk majlis-majlis dan aturcara rasmi Universiti.
  • Menguruskan projek pembangunan Kampus Universiti yang berkaitan skop mekanikal.
  • Mengawasi perkhidmatan perunding mekanikal yang memantau kerja-kerja pembinaan USIM.
  • Menyemak pengesyoran perunding mekanikal ke atas bayaran kepada kontraktor mekanikal dan menyemak kelulusan bahan.
  • Pelaksanaan ISO yang berkaitan skop kerja.