Pada 20/2/2019, jam 9.00 pagi telah berlangsungnya Program Gotong Royong Mega USIM 2019 di persekitaran kawasan Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti (JPPF). Staf JPPF telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut zon.