Pada  11 & 12 Mac 2019, Unit Pentadbiran Jabatan Pembangunan dan Pengurusan  Fasiliti (JPPF) telah menganjurkan sesi pembentangan bagi SOP siri II bagi tahun 2019. Bengkel Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK) telah diadakan di Avenue Bangi Hotel dan seramai 36 orang kakitangan JPPF yang terlibat.

       Objektif bengkel :-

  • Kesinambungan Pra Bengkel yang telah diadakan pada 15 dan 16 November 2018
  • Membuat semakan terakhir MPK
  • Membincangkan elemen-elemen pembinaan bangunan USIM patuh syariah.