SESI RAMAH MESRA PENGURUSAN JPPF BERSAMA PELAJAR PRAKTIKAL (LI)

Tarikh : 2 OGOS 2021 Hari : Isnin

Sehingga Ogos 2021, JPPF telah menerima lebih daripada 5 orang pelajar LI, yang mana 2 daripadanya adalah pelajar luar USIM. Sesi Ramah Mesra/Suai Kenal ini diadakan bagi tujuan membantu serta membimbing pelajar supaya dapat menimba ilmu pengetahuan dan kepakaran di dalam suasana yang kondusif, praktikal serta harmoni.