SKOP PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti USIM (MS ISO 9001:2008 dan MS 1900:2005) adalah:

“Penyediaan Khidmat Perancangan dan Pengurusan Projek Fizikal”

Sistem Pengurusan Kualiti ini dilaksanakan untuk semua projek-projek pembangunan USIM di bawah seliaan Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasilliti (JPPF).

Objektif ini sesuai dengan konsep Iqtisad dan tidak membazir berdasarkan firman Allah S.W.T yang bermaksud:

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu (kikir) dan janganlah kamu beli sehabis-habisnya (boros)”
[Surah Al-Isra’: 29]

Firman Allah S.W.T lagi yang bermaksud:

“Dan mereka adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta,maka mereka tidak berlebih-lebih dan tidak juga kedekut,
sesungguhnya di antara keduanya itu ialah sebaik-baik mungkin”
[Surah Al-Furqan: 67]