Pembantu Kemahiran Gred H19
 
Jurutera Elektrik Gred J48
Jurutera Elektrik Kanan Gred J44
Penolong Jurutera Kanan Gred JA36
Penolong Jurutera(Elektronik) Gred JA29
Penjaga Jentera Elektrik Kanan Gred J22
Penjaga Jentera Elektrik Gred J19
Penjaga Jentera Elektrik Kanan Gred J22