Pada 29 Mei 2019, jam 10.00 pagi telah berlangsungnya  Taklimat Berkenaan Perkhidmatan Psikologi Dan Kaunseling Untuk Staf USIM oleh Pn Nurhazreen Mohd Nor, Pegawai Psikologi,Unit Pembangunan Sumber Manusia (Psikologi dan Rundingcara) di Bilik Mesyuarat Utama, JPPF.

Pihak JPPF ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan di atas kesudian memberi taklimat tersebut.